کد تخفیف توسعه و تجارت صدرا

کد تخفیف توسعه و تجارت صدرا – TAPSAM

کد تخفیف توسعه و تجارت صدرا

توسعه و تجارت صدرا (تپصام) در راستای توزیع محصولات تولیدی مجموعه حلاوت گستر پارسیان و های همکار با استراتژی بازاریابی مویرگی محصولات FMCG در سال 1396 شروع به کار کرد

 

فعال