کد تخفیف شیمیایی گل سم گرگان

کد تخفیف شیمیایی گل سم گرگان – Golsam Gorgan Chemicals Company

کد تخفیف شیمیایی گل سم گرگان

شیمیایی گل سم گرگان یکی بزرگترین های تولید سموم دفع آفات و کودهای شیمیایی در کشور است که به پاس تلاش مستمر در جهت ارتقاء جایگاه تولید ناخالص داخلی کشور شایسته کسب عنوان واحد صنعتی نمونه کشوری از وزارت صنایع و معادن کشور در سالهای 1386 و 1393 گردید این با پشتوانه نیم قرن آزمودگی مستمر و تلاش در زمینه تولید واردات و توزیع مواد شیمیایی کشاورزی سالیانه بین 15 تا 20 درصد مصرف سموم کشور را با مواد اولیه آزمایش شده از منابع معتبر جهانی و بر اساس استانداردهای FAO تولید و با بهترین کیفیت در اختیار مصرف کنندگان محترم قرار می دهد

 

فعال