کد تخفیف زیست پژوه افرا

کد تخفیف زیست پژوه افرا – Zist Pajooh Afra

کد تخفیف زیست پژوه افرا

دانش بنیان زیست پژوه با همکاری دکترها و فارغ التحصیلان جوان دانشگاه های بنام کشور در زمینه خدمات پژوهشی و آزمایشگاهی و تولید محیط کشت سلولی و فروش لوازم مصرفی آزمایشگاه تلاش دارد محیط دوستانه و علمی ما به رشد و دانش شما کمک خواهد کرد

 

فعال