کد تخفیف سلام تاکسی

کد تخفیف سلام تاکسی – Hello Taxi

کد تخفیف سلام تاکسی

سلام تاکسی ارمانی فعال دز زمینه جابجای مسافر درون شهری تهران و برون شهری با خودروهای لوکس و اقتصادی و دارای ایستگاه های تاکسی اختصاصی در مراکز گردشگری هتل ها

 

فعال