کد تخفیف تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی ریشه

کد تخفیف تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی ریشه – Riisheh

کد تخفیف تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی ریشه

ابزارها آزمایشگاهی و پزشکی ریشه در استان گیلان شهر رشت جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن استان‌ گیلان استخدام می‌نماید
نام ما “ریشه” نه تنها یک نام تجاری بوده بلکه یک عقیده است عقیده‌ای در راستای بهبود و تحول واقعی در صنعتی که ما در آن تلاش می‌کنیم
ما در فروشگاه “ریشه” به عشق نوآوری و تغییر عمیق اعتقاد داریم

 

فعال