کد تخفیف الیت دارو

کد تخفیف الیت دارو - Elite Daru

کد تخفیف الیت دارو – Elite Daru

کد تخفیف الیت دارو

ما مجموعه ای از افراد متخصص و حرفه ای هستیم که محصولات و مکمل های دارویی های تولیدی و وارداتی را توزیع می نماییم با توجه به اینکه در برابر مشتریان خود متعهد هستیم کوشش می کنیم در کشور یکی از بهترین های توزیع داروی انسانی باشیم از آنجا که توانسته ایم ظرف سالهای اخیر محصولات تامین کنندگان خود را با مناسب ترین روش ها و در اسرع وقت توزیع نماییم یکی از چند انتخاب اول صاحبان صنایع دارویی داخل کشور می باشیم

 

فعال