کد تخفیف بسپار

کد تخفیف بسپار – bespar

کد تخفیف بسپار

شایان ترابر با سال ها آزمودگی مستمر حمل و نقل کالا و کسب تجاربی موفق حال در راستای گسترش تلاش های خود و افزایش دامنه خدمات در فکر ایجاد بستر مناسب آنلاین از طریق اپلیکیشن”بسپار”و وبسایت می باشد
خوشحال خواهیم شد با افراد دارای آزمودگی مستمر در زمینه برنامه نویسی اندروید و آشنا با متودولوژی اسکرام همکاری داشته باشیم

 

فعال