کد تخفیف کیان راه ساحل

کد تخفیف کیان راه ساحل - Kianrah

کد تخفیف کیان راه ساحل – Kianrah

کد تخفیف کیان راه ساحل

کشتیرانی جهت عملیات کانتینری خط و فورواردری در زمینه واردات صادرات ترانزیت و کنترل کانتینر از واجدین شرایط با سابقه و یا کارجویان علاقه مند به کشتیرانی دعوت به همکاری می نمایند

 

فعال