کد تخفیف فناوران صنعت آریو ریل

کد تخفیف فناوران صنعت آریو ریل – Ario Rail Industry Technologists

کد تخفیف فناوران صنعت آریو ریل

موسسین فناوران صنعت آریو ریل (فنصا) با توجه به یک دهه آزمودگی مستمر و سابقه کاری در صنعت ریلی و با اتکا به دانش روز مهندسی فنصا را تاسیس کردند خدمات این شامل تعمیرات نوسازی توربوشارژر کمپرسورها و موتور لکوموتیوهای فعال در صنعت ریلی کشور و ابزارها جانبی آن است ما با استفاده از نیروهای متخصص و استفاده از دانش روز همواره سعی در ارائه خدمات با کیفیت داریم

 

فعال