کد تخفیف اقیانوس تجارت آرام

کد تخفیف اقیانوس تجارت آرام - Oghiyanus Tejarat Aram

کد تخفیف اقیانوس تجارت آرام – Oghiyanus Tejarat Aram

کد تخفیف اقیانوس تجارت آرام

کشتیرانی اقیانوس تجارت آرام ی پیشگام در زمینه ارائه خدمات نوین در ایران بر اساس استانداردهای روز دنیا می باشد که با بهره گیری از مجموعه ای از متخصصین و کارشناسان مجرب صنعت حمل و نقل به طور خستگی ناپذیر جهت اعتلا به اهداف والای این مجموعه که مهمترین آنها رضایت مشتریان است در حال تلاش میباشد

 

فعال