کد تخفیف نورا موتور پارس

کد تخفیف نورا موتور پارس – Noora Motor Pars

کد تخفیف نورا موتور پارس

نورا موتور پارس در سال 1397 تأسیس و هم اکنون کارخانه تولید خودرو در منطقه ویژه اقتصادی کاوه را بنا کرده است این با ظرفیت مناسب و محدود جهت تولید خودروهای سواری از مهر ماه 1398 تولید خود را آغاز نموده است

 

فعال