کد تخفیف آذرطرح

کد تخفیف آذرطرح - Azartarh

کد تخفیف آذرطرح – Azartarh

کد تخفیف آذرطرح

آذر طرح در زمینه تولید قطعات الکترونیک و سنسورهای خودرو تلاش میکند و ابزارها خطوط تولید توسط واحد تحقیقات و توسعه طراحی و ساخته می شود این ابزارها به منظور کنترل پروسه تولید و اندازه گیری پارامترهای مورد نیاز طراحی می شوند

 

فعال