کد تخفیف لجستیک هفت آسمان

کد تخفیف لجستیک هفت آسمان – 7skies

کد تخفیف لجستیک هفت آسمان

حمل و نقل بین المللی هفت آسمان با جمع شدن و به هم پیوستن گروهی با سابقه از متخصصین و دانش آموختگان سازمان های بین المللی حمل و نقل فیاتا و ایرو و هواپیمای جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است
این مجموعه دائما از طریق استخدام پرورش و تربیت متخصصین و کارشناسان مجرب صنعت حمل و نقل و استفاده از اطلاعات تکنولوژِی و دستاوردهای حال حاضر جهان سعی در ارائه بهترین خدمات به مشتریان خود را دارد

 

فعال