کد تخفیف کارخانجات لوازم اتومبیل هلیا

کد تخفیف کارخانجات لوازم اتومبیل هلیا – Karkhanejate Lavazem Atuomobile Heliya

کد تخفیف کارخانجات لوازم اتومبیل هلیا

کارخانجات لوازم اتومبیل هلیا با همکاری شرکاء تجاری خود در کشور ایتالیا و چین و با توجه به نیاز خودروهای داخلی ایران اقدام به تولید شمع هایی با تراکم سرامیک بالاتر افزایش دقت در انتقال جریان و استحکام کلی ترمینال و اجزای فلزی به جهت عملکرد بهتر و طول عمر بیشتر نموده است که در حال حاضر به تولید و تائیدیه کیفی مورد نیاز ۷ مدل پایه کوتاه پایه کوتاه دو الکترود پایه بلند یورو چهار ایریدیوم پلاتینیوم پایه کوتاه ایریدیوم پلاتینیوم پایه بلند و شمع کاربراتور
رسیده و در سطح عرضه قرار گرفته

 

فعال