کد تخفیف سنجش فناوری خاورمیانه

کد تخفیف سنجش فناوری خاورمیانه – Middle East Technology Assessment

کد تخفیف سنجش فناوری خاورمیانه

سنجش فناوری خاورمیانه در سال 1387 با هدف رفع نیازهای ارزیابی و امکان‌سنجی طرح‌ها و پروژه‌ها در بخش فناوریهای نوین و دانش­ بنیان و با حمایت پارک فناوری پردیس موسسه توسعه فناوری نخبگان و صندوق توسعه فناوریهای نوین تأسیس گردید این با به‌کارگیری مدل‌های روز ارزیابی از یک طرف و بهره‌گیری از کارشناسان و مشاوران متخصص از طرف دیگر طرح‌های دانش‌بنیان را از ابعاد مختلف مدیریتی صنعتی فناوری بازار و مالی و اقتصادی مورد ارزیابی و امکان‌سنجی قرار می‌دهد

 

فعال