کد تخفیف سپهر پیام مارین

کد تخفیف سپهر پیام مارین - SEPEHR PAYAM MARINE

کد تخفیف سپهر پیام مارین – SEPEHR PAYAM MARINE

کد تخفیف سپهر پیام مارین

سپهر پیام مارین در راستای خدمات و تجارت دریایی در سال 2006 تاسیس گردیده و در حال حاضر در آستانه رشد و توسعه به یک گسترده دریایی در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس می باشد
این در زمینه های گسترده ای از موارد ذیل نیاز مشتریان خود را برطرف کند:
شناور های کانتینری خدمات چارتری داک کشتی سازی و تعمیرات لوازم دریایی و موتورآلات خرید و فروش کشتی ترخیص تجارت و مدیریت کشتی

 

فعال