کد تخفیف بیز مارک

کد تخفیف بیز مارک – Bizz MarK

کد تخفیف بیز مارک

تجاری‌سازی نوین”بیزمارک”در بخش تجاری‌سازی فناوری‌های نوآورانه تلاش دارد
, و تلاش خود را در اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور از سال 1398 شروع و تا بحال توانسته است تلاش‌های تاثیرگذاری را در اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور به انجام برساند

 

فعال