کد تخفیف سهند لجستیک

کد تخفیف سهند لجستیک – Sahand Logistics

کد تخفیف سهند لجستیک

سهند لجستیک در زمینه حمل و نقل اعم از ریلی دریایی و ترکیبی تلاش دارد این در سال 1389 تاسیس و تا کنون از فعالین بخش حمل و نقل کشور میباشد

 

فعال