کد تخفیف سامانه اشتراکی وسایل حمل و نقل برقی آبیرو

کد تخفیف سامانه اشتراکی وسایل حمل و نقل برقی آبیرو – Abiro

کد تخفیف سامانه اشتراکی وسایل حمل و نقل برقی آبیرو

آبیرو سامانه اشتراک گذاری وسایل حمل و نقل برقی هست که در حال حاضر در چهارباغ عباسی اصفهان به اجاره اسکوترهای اشتراکی میپردازد

 

فعال