کد تخفیف اکیپ

کد تخفیف اکیپ – Eqip

کد تخفیف اکیپ

اکیپ یک سامانه آنلاین سفر های اشتراکی بین شهری می باشد افرادی که با خودرو شخصی قصد سفر دارند می توانند صندلی خود را در این سامانه با افراد هم مسیری که به دنبال وسیله حمل و نقل هستند به اشتراک بگذارند تا هزینه سفر هر دو طرف کاهش پیدا کند و در مصرف سوخت صرفه جویی شود

 

فعال