کد تخفیف برنا رایانه

کد تخفیف برنا رایانه - Borna Rayane

کد تخفیف برنا رایانه – Borna Rayane

کد تخفیف برنا رایانه

شرکت برنارایانه پس از تاسیس در سال ۱۳۷۶ در زمینه تولید و ارائه سیستمهای جامع کاربـردی (Total System Solutions) نرم‌افزارهای تخصصی مهندسی ساختمان حمل و نقل و نرم‌افزارهای فارسی‌ساز فعالیت خود را شروع کرد از محصولات این می‎توان از فونت فارسی ساز پارسا نام برد

 

فعال