کد تخفیف سامانه هوشمند ژیوان

کد تخفیف سامانه هوشمند ژیوان – Zhivan

کد تخفیف سامانه هوشمند ژیوان

سامانه هوشمند ژیوان با تعریف رسالت خود در راستای بهبود کیفیت فرهنگ رانندگی کاهش نرخ تصادفات و افزایش ایمنی خودروهای فعال در کشور اعم از سواری اتوبوس خودروهای نیمه سنگین سنگین و موتورسیکلت ها در پی ایجاد زیر ساخت های متنوع با استفاده از بکارگیری فناوری و تکنولوژی های روز دنیا دانش و آزمودگی مستمر داخلی به منظور بهبود جایگاه کشور پهناور ایران در تصادفات رانندگی ناایمن گام برداشته است

 

فعال