کد تخفیف مدیریت سرمایه گذاری برنا

کد تخفیف مدیریت سرمایه گذاری برنا – Borna Investment Management

کد تخفیف مدیریت سرمایه گذاری برنا

معرفی برنا
مدیریت سرمایه گذاری برنا با استفاده از یک تیم حرفه ای با پوشش تمام کلاس های دارایی و تسلط به انواع روش های تحلیل بازارهای مالی فرصت های مناسب سرمایه گذاری را شناسایی و اقدام به سرمایه گذاری می‌کند
هدف ما کسب بیشترین بازدهی متناسب با ریسک سرمایه گذاران است

خدماتی که توسط برنا ارائه می شود:
– مدیریت سرمایه گذاری
– مشاوره سرمایه گذاری
– برگزاری کلاس‌های آموزشی
– تهیه بولتن های سرمایه گذاری
– پردازش اطلاعات مالی

 

فعال