کد تخفیف سرآمد

کد تخفیف مدیریت ثروت فراز - Faraz Financial Management

کد تخفیف سرآمد – Saramad

کد تخفیف سرآمد

هلدینگ سرآمد هم‌اکنون در بخش‌های سرمایه گذاری در سهام ‌های بورسی و خارج از بورس تاسیس و مدیریت انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری طراحی ابزارهای مالی و تامین مالی و انتشار اوراق بدهی برای خود و ‌های فرعی و وابسته هلدینگ مشارکت در پروژه‌های ساختمانی و طرح‌های تجاری تلاش می‌نماید

 

فعال