کد تخفیف فناوری اقیانوس رابین

کد تخفیف فناوری اقیانوس رابین – Ocean Tech. Rabin

کد تخفیف فناوری اقیانوس رابین

فناوری اقیانوس رابین به عنوان یک تخصصی فعال در زمینه ارائه خدمات فراساحل توسط جمعی از نخبگان این صنعت در سال 1399 تاسیس گردیده است و در حال حاضر دارای ابزارها تیم تخصصی و دستورالعمل های مورد نیاز در زمینه ارائه خدمات غواصی پوزیشنینگ و بازرسی زیر سطحی و مجوز بازرسی زیر آبی از موسسات رده بندی آسیا ایرانیان و PRS لهستان (عضو IACS) است
همچنین خدمات مشاوره مرتبط جهت استقرار سیستم انجام بازرسی ها و ممیزی ها تهیه مدارک و مستندات مورد نیاز جهت تسهیل در صدور گواهینامه و تأییدیه های مراجع یکی از مهمترین خدمات ماست

 

فعال