کد تخفیف فناوری اطلاعات سرویس خودرو

کد تخفیف فناوری اطلاعات سرویس خودرو - Fanavari etelaat e servicekhodro

کد تخفیف فناوری اطلاعات سرویس خودرو – Fanavari etelaat e servicekhodro

کد تخفیف فناوری اطلاعات سرویس خودرو

فناوری اطلاعات سرویس خودرو ایرانیان یک مجموعه ی استارتاپی با هدف امداد رسانی و تمرکز بر سرویسهای سریع خودرو در محل تاسیس شده است این مجموعه در حال توسعه می‌باشد و طبق سند چشم انداز و خطی مشی تا پایان سال ۱۴۰۱ در ۹ استان نمایندگی فعال خواهد داشت

 

فعال