کد تخفیف یونیپاک

کد تخفیف یونیپاک – Unipack S.A.

کد تخفیف یونیپاک

یونیپاک در سال 1354 تاسیس تلاش خود را به صورت گسترده دراقصی نقاط جهان زیر نظر انجمن های بین المللی بسته بندی و حمل اغاز نمود و با 40 سال آزمودگی مستمر یکی از فعالترین های بسته بندی و حمل کالا در ایران بشمار میرود

تخصص یونیپاک در بسته بندی لوازم منزل ماشین الات اشیائ هنری از قبیل تابلو و مجسمه و اشیائ موزه ای و پیانو میباشد کارمندان یونیپاک همگی در استخدام و تعلیم بوده و دارای آزمودگی مستمر کاری کافی در امر بسته بندی میباشند

 

فعال