کد تخفیف ره نگار توسعه ایرانیان

کد تخفیف ره نگار توسعه ایرانیان – Rah Negaar

کد تخفیف ره نگار توسعه ایرانیان

ره‌نگار توسعه ایرانیان در زمینه توسعه حمل‌ونقل هوشمند و پیاده‌سازی ایده‌های فناورانه‌ی مکان محور تلاش می‌کند و دارای اولین پلتفرم ایرانی حمل بار هوشمند است

 

فعال