کد تخفیف آریا خودرو

کد تخفیف آریا خودرو – Aria Khodro

کد تخفیف آریا خودرو

آریاخودرو سیمای سبز به عنوان اولین تولیدکننده ی خودروهای برقی در ایران بر خود واجب می داند با همکاری سازمان های مربوطه در جهت فراهم کردن زیرساخت های لازم گسترش فرهنگ استفاده از انرژی های پاک در زندگی روزمره و بسترسازی جایگزینی تکنولوژی برتر وسایل نقلیه ی الکتریکی با استفاده از پتانسیل حداکثری مجموعه ی توانمند و باآزمودگی مستمر ی گروه آریاخودرو همچون همیشه در پیشرفت شرایط زندگی هم میهمنان عزیزمان پیشقدم باشد

 

فعال