کد تخفیف حمل و نقل کالای تهران پیک بادپا

کد تخفیف حمل و نقل کالای تهران پیک بادپا – Badpa

کد تخفیف حمل و نقل کالای تهران پیک بادپا

حمل و نقل کالای تهران (پیک بادپا) وابسته به شهرداری تهران با 27 سال تلاش در صنعت حمل و نقل صد مرکز در سطح کشور در حال حاضر رسالت خود را در صنعت حمل و نقل و لجستیک سازمانی بنا نهاده است

 

فعال