کد تخفیف توسعه قوای محرکه تیوان

کد تخفیف توسعه قوای محرکه تیوان – T1powertrain

کد تخفیف توسعه قوای محرکه تیوان

توسعه قوای محرکه تیوان تلاش خود را در زمینه طراحی و تولید موتور خودرو با استفاده از توانمندی ها و عمق داخلی سازی آغاز کرده است این موتورهایی با قدرت بالا کم مصرف و مطابق با استانداردهای جهانی تولید می کند که در آینده ای نزدیک تامین کننده اصلی نیاز خودروسازان خواهد شد

 

فعال