کد تخفیف آرمینه صنعت ماهان

کد تخفیف آرمینه صنعت ماهان - Armineh Sanat Mahan

کد تخفیف آرمینه صنعت ماهان – Armineh Sanat Mahan

کد تخفیف آرمینه صنعت ماهان

آرمینه صنعت ماهان (ASMCO) اهداف خود را بر پایه انجام پروژه های مرتبط با صنعت به ویژه صنعت خودرو پایه ریزی کرده است زمینه کاری این انجام پروژه های مهندسی- بازرگانی در صنعت خودرو شامل مهندسی معکوس, امور منبع یابی خارجی و بازرگانی تخصصی با استفاده از همکاری های معتبر خارجی با درنظر گرفتن مولفه های دقت, کیفیت و سرعت در انجام امور می باشد

 

فعال