کد تخفیف گروه شرکت های حمل و نقل مهرگان

کد تخفیف گروه شرکت های حمل و نقل مهرگان – Mehregan Group

کد تخفیف گروه شرکت های حمل و نقل مهرگان

مجموعه ای از هفت معتبر در زمینه حمل و نقل که در مدت چهار دهه توانسته موفقیت‌های ارزشمندی را در کارنامه‌ی حرفه‌ای خود ثبت نماید و در شهرهای مشهد بندعباس کیش و تهران ناوگان بزرگی را هدایت و رهبری می نماید

 

فعال