کد تخفیف دانش بنیان سان اوج پویان اسپادانا

کد تخفیف دانش بنیان سان اوج پویان اسپادانا – San Pouyan

کد تخفیف دانش بنیان سان اوج پویان اسپادانا

تیم مشاوران سان اوج پویان اسپادانا با ۱۵ سال تلاش و با همت گروهی از مدیران و کارشناسان متخصص در رشته ­های صنایع مدیریت و اقتصاد با هدف تلاش در زمینه تحقیق مشاوره و آموزش در بخش های مدیریت و مهندسی تاسیس گردید

 

فعال