کد تخفیف گروه مشاوران هدا

کد تخفیف گروه مشاوران هدا – Hoda Consulting Group

کد تخفیف گروه مشاوران هدا

معرفی اجمالی گروه مشاوران هدا
گروه مشاوران هدا (شماره ثبت ۵۳۵۴۸۸) یک تخصصی است که در بخش های مدیریت استراتژی سازمانی مارکتینگ و منابع انسانی متمرکز بوده و به پشتوانه یک دهه همکاری با صنایع مختلف در مقام آسیب شناسی بهبود و آسیب‌زدایی از سازمان‌ها تلاش می‌کند
اعضای گروه هدا ترکیبی خبره از دانش آموختگان دانشگاه‌های برتر ایران و جهان در گرایش های مختلف مدیریت و روانشناسی هستند که به مدد تجربیات متنوع در محیط‌های کاری و حضور در صنایع مختلف آزمودگی مستمر و دانش را به هم آمیخته اند
مخاطبین گروه هدا شامل تمام طیف صنایع و کسب و کار ها می شود اما بر اساس دغدغه ی ما تمرکز اصلی گروه هدا بر مخاطبینی است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به رشد جامعه و کمک به بهبود معیشت مردم کمک میکنند مجموعه های اعم از سازمان های دولتی خیریه ها ان جی او ها مراکز آموزشی های فعال در بخش های اجتماعی و
ما کمک می کنیم تا این مجموعه ها اثر بخش تر بهینه تر و علمی تر عمل کرده و به رشد جامعه پیش کمک کنند
ما در هدا به دنبال ایجاد اثر بخشی در جامعه هستیم

 

فعال