کد تخفیف مرکز توسعه کارآفرینی ریمیا

کد تخفیف مرکز توسعه کارآفرینی ریمیا – Rimia

کد تخفیف مرکز توسعه کارآفرینی ریمیا

مرکز توسعه کارآفرینی مجموعه‌ای از جوانان پرشور است که اقیانوس علاقه‌مندان به کارآفرینی را بزرگ تر و عمیق تر میکنند
ریمیا از سال 1394 شکل گرفت و تا به حال موفق به برگزاری 300 رویداد مهم در اکوسیستم استارتاپی شده است

 

فعال