کد تخفیف پرشین کارگو

کد تخفیف پرشین کارگو – Persian cargo

کد تخفیف پرشین کارگو

پرشین کارگو متشکل از تیمی با آزمودگی مستمر متخصص و خوشنام با حدود دو دهه تلاش درخشان در صنعت حمل و نقل بین المللی و بار هوایی با مجوز رسمی از سازمان هواپیمایی کشــوری در ایران مشغــول فعالیــت میبــاشد

 

فعال