کد تخفیف شرکت سنجش

کد تخفیف شرکت سنجش – SanjeshCO

کد تخفیف شرکت سنجش

تولیدی سنجش از سال 1345 تلاش خود را در زمینه تهیه و تولید قطعات خودرو آغاز نموده است در آن سالها خودروهای ژیان و پس از آن خودرو آریا در ایران مونتاژ میگردید که سنجش قطعاتی مانند درجه شناور داخل باک جا سیگاری قورقوری و اتصالات سقف ژیان و قطعاتی مشابه را برای خودرو آریا تولید مینمود سنجش پس از انقلاب و در سال 13569 الی 1370 که ایران ناسیونال به ایران خودرو تبدیل گردید و تلاش خود را از سر گرفت با أخذ تأییدیه درجه شناور داخل باک پیکان اولین سازنده درجه داخل باک بنزین پس از انقلاب و تامین این قطعه در پیکان را آغاز نمود در سال 1372 سنجش تولید درجه شناور داخل باک پراید را آغاز و پس از أخذ تأییدیه اولین سازنده این محصول در سایپا گردید که سالیان متمادی به تنهایی تأمین این محصول را برای های خودرو سازی سایپا و ایران خودرو برعهده داشت

 

فعال