کد تخفیف حمل و نقل بین المللی نیک تک

کد تخفیف حمل و نقل بین المللی نیک تک – Nik Tak CO. LTD International Freight Forwarders

کد تخفیف حمل و نقل بین المللی نیک تک

هلدینگ نیک تک یک هلدینگ بین المللی با 20 سال تلاش مستمر در صنایع مختلف حمل و نقل بازرگانی تولیدی و خدماتی می باشد
بخش های تلاش هلدینگ شامل موارد زیر می باشد :
حمل و نقل هوایی دریایی و زمینی
ترانزیت (داخلی و خارجی)
خدمات گمرکی و ترخیص کالا و بیمه
مدیریت پروژه های خاص
خدمات امور نمایشگاهی
انبار داری و توزیع
سیستم های یکپارچه لجستیک و تامین
توسعه سیستم های نرم افزاری

 

فعال