کد تخفیف پارت ماشین سازه پارس

کد تخفیف پارت ماشین سازه پارس - Constraction Company

کد تخفیف پارت ماشین سازه پارس – Constraction Company

کد تخفیف پارت ماشین سازه پارس

گروه صنعتی پارکو (پارت ماشین سازه پارس) در بخش صنعت نصب راه اندازیو حمل و نقل و باربرداری و عملیات نصب سازه ابزارها سنگین و فوق سنگین مشغول تلاش می باشد
اجرا و عملیات نصب سازه های فوق سنگیناجرای عملیات نصب تاور های یک تکه و چند تکه
مشاوره و مدیریت پیمانی پروژه های اصلی در در صنایع مادر

 

فعال