کد تخفیف دی تی اس تبریز

کد تخفیف دی تی اس تبریز – DTS Tabriz

کد تخفیف دی تی اس تبریز

DTS یک ارسال و دریافت بار بین شهری با خدمات ویژه است به طوریکه بار و بسته را از مبدا دریافت و در مقصد به آدرس گیرنده تحویل می دهد ارسال سریع امکان رهگیری مرسوله داشتن نمایندگان فعال در مراکز استانها و شهرستانها از ویژگی های این است

 

فعال