کد تخفیف کالارسان هستی

کد تخفیف کالارسان هستی - Hasti Parcel

کد تخفیف کالارسان هستی – Hasti Parcel

کد تخفیف کالارسان هستی

کالارسان هستی زیر مجموعه گروه صنعتی گلرنگ در چشم اندازی 5 ساله بدنبال آن است که در جریان متوازن از ارزش آفرینی در بخش مشتریان و ذینفعان جزو های برتر لجستیک سراسری کشور قرار بگیرد
انجام عملیات پشتیبانی و لجستیک فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش اکالا هایپر فامیلی سورنا و در سراسر کشور با 3 هزار پرسنل فعال

 

فعال