کد تخفیف ماهتارا (سهامی خاص)

کد تخفیف ماهتارا (سهامی خاص) - Mahtara L.L.C.

کد تخفیف ماهتارا (سهامی خاص) – Mahtara L.L.C.

کد تخفیف ماهتارا (سهامی خاص)

ماهتارا در سال ۱۳۸۱ با هدف راه اندازی شبکه یکپارچه فروش توزیع و حمل و نقل درون شهری برون شهری و بین المللی کالا تاسیس گردیده است این اکنون در نظر دارد فروشگاه مجازی خود را راه اندازی نماید

 

فعال