کد تخفیف سرزمین کسب و کار ایرانیان

کد تخفیف سرزمین کسب و کار ایرانیان - Iranian Business Lans

کد تخفیف سرزمین کسب و کار ایرانیان – Iranian Business Lans

کد تخفیف سرزمین کسب و کار ایرانیان

سرزمین کسب و کار ایرانیان بعنوان یک مشاوره کسب و کار در زمینه های مختلف به راه اندازی و توسعه کسب و کارها سرویس ارایه می‌کند ما با استارت اپهای بسیاری در مسیر راه اندازی تلاش کرده‌ایم و یکی از کارهای اصلی ما تکمیل تیمهای متخصص برای استارتاپ هایی است که تحت مشاوره ما هستند این اکانت در جاباینجا به همین منظور ساخته شده
هم اکنون جهت تکمیل تیم محتوای استارت آپ فرهنگی-ورزشی وینگر و رادیو جدال آگهی‌های مربوطه بارگذاری شده‌اند

 

فعال