کد تخفیف توسعه اقتصاد ملل

کد تخفیف توسعه اقتصاد ملل – Tose Eghtesad Melal

کد تخفیف توسعه اقتصاد ملل

زمینه کاری:
– معتبر سرمایه گذاری با یک دهه تلاش درخشان در بخش خصوصی
بخش های تلاش ها
ساختمان و عمران
صنعت و انرژی
صنایع غذایی بازرگانی داخلی و خارجی و توزیع
بازار سرمایه و خدمات مالی
فناوری اطلاعات
گردشگری و هتلداری
سلامت و ابزارها پزشکی

 

فعال