کد تخفیف گروه نوران

کد تخفیف گروه نوران – Nooran holding

کد تخفیف گروه نوران

گروه سرمایه گذاری نوران دارای بخش های کاری متعدد است شامل گروه انرژی-گروه لجستیک-گروه گردشگری-گروه مالی و اعتباری
هر کدام از گروه ها نیز دارای های زیرمجموعه است
در بسیاری از های زیرمجموعه پروژه های اجرایی تعریف شده است برای مثال تاسیس کارخانه تولید پنل های خورشیدی-راه اندازی نیروگاه های خورشیدی-پروژه های عمرانی و
در مدیریت طرح و برنامه هلدینگ استراتژی های کلان اهداف کلان برنامه های زمانبندی کلان تهیه و به های زیرمجموعه ابلاغ می گردد و بر روند اجرایی پروژه ها و عملکرد فرآیندهای های زیرمجموعه نظارت و کنترل می شود

 

فعال