کد تخفیف مرکز موسیقی شرق در ایران

کد تخفیف مرکز موسیقی شرق در ایران - East Music Center

کد تخفیف مرکز موسیقی شرق در ایران – East Music Center

کد تخفیف مرکز موسیقی شرق در ایران

مرکز موسیقی شرق در ایران یک مرکز غیر دولتی و بین المللی است که با تأیید وزارت فرهنگ ایران از سال 1396 با دارا بودن کادر تخصصی و زیرساخت های وسیع اجرایی آموزشی پژوهشی و غیره ضمن تعامل و همکاری با موسیقیدان های کشورهای مختلف به ویژه کشورهای شرق دور تا اروپای شرقی و برخی مراکز سعی در توسعه تلاش ها و پروژه های تعیین شده خود دارد انجام چندین پروژه اجرایی – رویدادی موسیقی آموزش مطالعات موزیکولوژیک و اتنوموزیکولوژیک تولیدات و انجام پروژه های توسعه ای مرتبط با موسیقی از مهمترین تلاش های این مرکز تاکنون بوده است

 

فعال