کد تخفیف هامرز

کد تخفیف هامرز – Humerz

کد تخفیف هامرز

هامرز در زمینه ابزارها پزشکی تلاش خود را آغاز نمود و شروع به گسترش در زمینه کسب و کارهای نوین نموده است هامرز همکار پروژه های متراژ و اکسیوم در زمینه تحلیل داده و ارایه مشاوره مالی و مدیریتی با ارایه راهکار های جدید هوش تجاری فعال میباشد لازم به ذکر است که تا کنون سه گروه موافق در زمینه کسب و کارهای نون با همکاری و سرمایه گذاری هامر ز ایجاد شده و مشغول تلاش می باشند

 

فعال